page view image

RBK–HamKam

Arrangementsinformasjon
event image

Velkommen til Lerkendal Stadion og kampen RBK - HamKam

rbk rosen rosenbor fotball trondheim

Restriksjoner

Kjøpte billetter refunderes ikke
Utlodding eller markedsføring av billetter er ikke tillatt uten avtale med Rosenborg Ballklub
Billetter kan ikke omsettes til over pålydende.